مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگلستان

انگلستان یکی از برترین مراکز اقتصادی و برجسته تجاری در جهان است. این کشورسابقه طولانی با نقش کلیدی در امور بین الملل دارد. انگلیس محل زندگی جوامع متنوع مهاجر است. برنامه مهاجرت Tier 1 انگلستان به طور خاص برای جذب سرمایه گذاران ایجاد شده است. سرمایه گذاران Tier1 شما می توانید : در انگلستان کار کنید، کسب و کار خود را داشته باشید یا تحصیل کنید. در صورت سرمایه گذاری 10 میلیون پوندی می توانید برای ILR پس از دو سال اقدام کنید. در صورت سرمایه گذاری 5 میلیون پوندی می توانید پس از 3 سال برای ILR اقدام کنید. در صورت سرمایه گذاری 2 میلیون پوندی می توانید پس از 2 سال برای ILR اقدام کنید.

هزینه سرمایه گذاری 2 میلیون پوند

نیاز به حضور فیزیکی

محدوده زمانی 5 سال

سفر بدون ویزا به 184+ کشور

سرمایه گذاری انگلستان 1

انگلستان

مهاجرت

UK-2

انگلستان و ایرلند شمالی در غرب اروپا و در جزایر انگلیس واقع شده است.

این کشور فقط با ایرلند مرز زمینی دارد.

علاوه بر مرزهای زمینی ، انگلیس توسط اقیانوس اطلس ، دریای شمال ، کانال انگلیس و دریای ایرلند احاطه شده است.

این کشور از طریق تونل اروپا به فرانسه متصل می شود.

به دلیل چشم انداز متنوع ، بناهای تاریخی – معماری و امکانات فوق العاده مدرن ارتباطی، انگلیس یکی از بزرگترین مقاصد گردشگری در جهان است.

مزایا

سرمایه گذاری انگلستان 3

گزینه های سرمایه‌گذاری

چندین روش برای اخذ پروانه اقامت در پرتغال وجود دارد (سرمایه گذاری باید حداقل به مدت ۵ سال حفظ شود):

گزینه اول

سرمایه گذاری کامل ۲ میلیون یورو
ماندن برای اقامت (ILR) ۵ سال

ملکی به ارزش حداقل 250,000 یورو خریداری کنید

گزینه دوم

سرمایه گذاری کامل ۲ میلیون یورو
ماندن برای اقامت (ILR) ۵ سال

ملکی به ارزش حداقل 250,000 یورو خریداری کنید

گزینه سوم

سرمایه گذاری کامل 10 میلیون یورو
ماندن برای اقامت (ILR) 2 سال

ملکی به ارزش حداقل 250,000 یورو خریداری کنید

گزینه های سرمایه گذاری

گزینه اول

برای واجد شرایط شدن باید دو سال از 5 سال سابقه مدیریت داشته باشید

حداقل سرمایه گذاری 2000000 دلار کانادا
سرمایه گذاری با یک واسطه مالی مجاز به میزان 200،000 دلار کانادا

سرمایه گذاری توسط دولت کبک تضمین شده است و پس از پنج سال به طور کامل بازگردانده می شود.

املاک و مستغلات

هزینه های ثبت نام
هزینه های دولتی
هزینه های دولت فدرال
هزینه های رسیدگی به پرونده اقامت دائم به شرح زیر است:

هزینه های برنامه سرمایه گذار مهاجر کبک شامل : متقاضی اصلی و همراهان وی 15746 دلار کانادا
متقاضی اصلی 1050 دلار کانادا
همسر 550 دلار کانادا
فرزندان زیر 18 سال 150 دلار کانادا
حق دریافت اقامت دائم برای متقاضی اصلی 490 دلار کانادا
حق دریافت اقامت دائم برای همسر 490 دلار کانادا

فرزندان معاف خواهند بود

ارزیابی صلاحیت برای تمامی متقاضیان 17 سال و بالای 17 سال 5,000 دلار امریکا
هزینه درخواست برای هر متقاضی 1,500 دلار امریکا
هزینه فرآیند برای هر فرد 18 سال و بالای 18 سال 1,500 دلار امریکا
هزینه فرآیند برای هر فرد زیر 18 سال 500 دلار امریکا
هزینه سوگند شهروندی برای هر فرد 18 سال و بالای 18 سال 20 دلار امریکا
هزینه درخواست گذرنامه برای هر متقاضی 250 دلار امریکا
کارت اقامت دائم برای هر متقاضی 1,000 دلار امریکا

فرآیند درخواست مهاجرت انگلستان